USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Olemme koonneet tälle sivulle yleisimmät kysymykset ja vastaukset niihin. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ole ja hyvä ota yhteyttä Talkootiimiimme.

Kampanjan tarkoitus ja tavoitteet

Suomitalkoot on yritysten yhteinen markkinointikampanja, jolla pyritään ratkomaan kahta koronapandemian aikana syntynyttä ongelmaa.

Ensiksi, Suomen kansantalous on yhä vahvemmin riippuvainen kotitalouksien kulutuksesta. Yritysten liiketoimintaa on rajoitettu jo pitkään, ja epävarmuus tulevaisuudesta on suuri huolenaihe. Huoli oman ja koko maan talouden kehittymisestä on monilla toimialoilla aiheuttanut kysynnän ja kulutuksen dramaattisen laskun.

Toiseksi, pienimmät yritykset ovat olleet tässä tilanteessa suurimpia kärsijöitä. Ilman omaa syytään ne ovat joutuneet tilanteeseen, jossa liiketoiminnalle aiheutuneet vauriot vaarantavat jopa toiminnan jatkamisen ja yrittäjien elinkeinon.

Siksi koronakriisin helpottuessa kaikkien suomalaisten yritysten yhteinen tehtävä on huolehtia siitä, että kysynnän elpyminen ja alkava kulutuksen kasvu käynnistyy ja auttaa ensimmäisenä pieniä yrityksiä niiden selviämistaistelussa.

Näihin talkoisiin tarvitaan meitä kaikki, suuria ja pieniä suomalaisia yrityksiä, kotitalouksia ja kuluttajia. Suomalaista talkootyötä, joka on meillä perinteinen naapuriavun muoto.

Suomitalkoot sai alkunsa siitä perusoivalluksesta, että tämä jälleenrakennustyö on kaikkien suomalaisten yhteinen ongelma, joka voidaan ratkaista vain vastuullisella ja yhteisöllisellä tekemisellä. Ymmärryksestä, että nyt on tarve tehdä jotain. Tämä ei ratkea puhumalla eikä politikoinnilla. Mikrotason toimenpiteillä voidaan saada aikaan makrotason vaikutus. Pienistä puroista on synnytettävä virtaava joki.

Yritysten on yhdessä toimien markkinoinnin ja viestinnän keinoin kerrottava ihmisille, että jokainen pienikin osto ja hankinta merkitsee. Ihmisille pitää antaa mahdollisuus panostuksen koosta huolimatta osallistua ja vaikuttaa siihen, miten työllisyys ja hyvinvointi kehittyvät tässä maassa. Siihen, miten voimme pysyä maailman onnellisempana kansana myös tulevaisuudessa.

Suomitalkoot sai alkunsa ja nimensä talkooaatteesta ja päätöksestä koota talkooliike sitä levittämään.

Suomitalkoot on markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten perustama yritys, johon talkooaatteeseen uskovat yrittäjät ovat sijoittaneet alkupääomaa. Toiminta on suunniteltu ja kehitetty yksityisen yrityksen varoin.

Toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen Suomitalkoot tarvitsee rahoitusta, joka kerätään suurempien yritysten osallistumismaksuista. Pienellä, 990 euron osallistumismaksulla nämä yritykset saavat Talkoopaketin, johon kuuluu osallistujatunnusten rajoittamaton käyttöoikeus ja näkyvyys Suomitalkoot -verkkosivustolla sekä yhteismarkkinoinnin kuluttajamainonnassa.

Pienimmät kuluttajatuotteita ja -palveluja myyvät, ns. kivijalkamyymälät osallistuvat talkoisiin ilmaiseksi.

Suomitalkoot on yritys. Suomitalkoot Oy:n, kuten jokaisen yrityksen, on katettava kulunsa ja toimittava kannattavasti. Yritysten osallistumismaksuilla katetaan kampanjatoimiston kulut sekä yhteismarkkinoinnin suunnittelu- ja mediakulut.

Mitä enemmän osallistujia, sitä enemmän saamme varoja talkooaatteen levittämiseen kuluttajien keskuudessa. ”Kompaktimarkkinointi” on käsite, joka kuvaa toimintaamme. Se tarkoittaa yritystä, joka liiketoiminnan periaattein pyrkii toiminnassaan yhteisen hyvän tekemiseen.

Pyrimme markkinoinnin ja viestinnän avulla lopputulokseen, josta hyötyy koko Suomi – ”Pidetään yhdessä taloutemme pyörät pyörimässä”.

Tavoitteenamme on saada ensimmäisessä vaiheessa mukaan talkootyöhön mahdollisimman paljon pieniä yrityksiä, mielellään kymmeniä tuhansia. Näiden pienyritysten osallistuminen on täysin ilmaista.

Tämän lisäksi kutsumme mukaan vähintään 1000 yhteistyöyritystä, jotka maksavat 990 euron osallistumismaksun.

Talkootyömme tavoitteena on vaikuttaa ensin pienten yritysten liiketoiminnan elpymisen ja kasvuun. Tärkeää on mahdollisimman monen yrityksen kohdalla välttää liiketoiminnan lopettamisen uhka. Suuremmissa yrityksissä tavoitteena on liiketoiminnan kasvu, työllisyyden ja työpaikkojen turvaaminen sekä lomautusten peruuttaminen.

Säästämisaste suomalaisissa kotitalouksissa on viimeisen vuoden aikana kohonnut merkittävästi. Meillä on tällä hetkellä jopa yli sata miljardia euroa ”jemmassa” erilaisilla pankkitileillä. Kysynnän ja kulutuksen kasvu tuo työtä ja hyvinvointia, kun markkinoille purkautuvaa rahaa saadaan suuntautumaan kotimaahan.

Pienten yritysten kohdalla tavoitteeseen päästään yhteistyöllä kuluttajien kanssa. Mitä enemmän näissä pienyrityksissä asioimme, ostamme niiden tuotteita ja käytämme niiden palveluja, sitä paremmin ne selviävät ja pärjäävät myös tulevaisuudessa.

Suomitalkoot alkoi suorapostitusoperaatiolla, jossa yli 120.000 pientä yritystä sai kutsun talkooporukkaan. Osallistuminen on näille pienyrityksille täysin ilmaista. Ne saivat kutsun mukana osallistujatunnukset ja paikan Suomitalkoot.fi verkkosivustolla. Liittymällä näkyvästi talkooyritysten joukkoon kyseiset yritykset hyötyvät kaikesta siitä julkisuudesta, näkyvyydestä ja tuesta, jota yhteismarkkinointi antaa.

Samanaikaisesti kutsumme suoramarkkinoinnin keinoin mukaan suurempia yrityksiä. Lähes 25.000 yritystä saa kutsun ”Elämänsä viisaimpaan kampanjaan”. Lupaamme, että yhteistä hyvää tavoitellen yritys hyötyy monipuolisella tavalla Talkoopaketin tuomista eduista – muodolliseen 990 euron hintaan.

Laajaa näkyvyyttä ja huomioarvoa Suomitalkoot -hankkeelle tavoittelemme edellisten lisäksi Kauppalehden väliin tulevalla nelisivuisella liitteellä. Se kohdistaa tärkeän viestimme kaikille suomalaisille yrityksille. Talkooemantämme, yrittäjäneuvos Kirsti Paakkasen kirje suomalaisille yritysjohtajille kutsuu mukaan talkootyöhön.

Suomitalkoissa yhteistyötä yritysten ja kuluttajien välillä voidaan jatkaa monin eri tavoin. Ajankohtaisten taloudellisten ongelmien väistyminen voi monilla toimialoilla kestää jopa vuosia. Pienten yritysten mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja kannattaa pitää mielessä, kun mietitään keinoja työllisyyden parantamiseksi.

Lähes kaikki, yli 100 000 uutta työpaikkaa on Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana syntynyt PK-yrityksissä. Suomitalkoot voi siis hyvinkin olla vahvana toimijana ja suunnannäyttäjänä pitkään tämän hetken koronakriisin laineiden hiljennyttyäkin.

Suomitalkoot on suomalaisten ja Suomessa työllisyyttä ja työtä luovien yritysten yhteinen hanke. Kotimaisuusasteen määrittely, arviointi tai vaatimus ei ole työllistämistavoitteiden kannalta olennaista. Vähittäiskauppa eri toimialoilla työllistää satoja tuhansia työntekijöitä, palvelualojen työllistämisvaikutuksesta puhumattakaan.

Kotimaassa kulutustavaroita valmistavien yritysten kohdalla myynnin kasvu vaikuttaa luonnollisesti niiden mahdollisuuksiin työllistää lisää ihmisiä. Meidän tehtävämme ei ole asettaa kotimaisuusasteelle vaatimuksia.

Mitä paremmin suomalaiset yritykset voivat, sitä paremmin me voimme kaikki. Edellytykset hyvinvoinnille syntyvät yrityksissä, jotka tarjoavat työtä suomalaisille. Käyttämällä Talkooyritysten tuotteita ja palveluja voi jokainen suomalainen pienelläkin panoksella osallistua ja vaikuttaa taloutemme kehittymiseen.

Talkootunnustemme mukaisesti: “Jokainen osto merkitsee. Työtä, hyvinvointia ja onnen hetkiä.

Kyseessä on mitä suurimmassa määrin markkinointiviestinnällinen tehtävä. Meidän on saatava perille viesti osallistumisen tärkeydestä ja merkityksestä.

Mitä enemmän talkoosanomaa levittäviä yrityksiä on, mitä aktiivisemmin ne toimivat talkootunnuksiamme esille tuoden, mitä enemmän saamme huomiota ja julkisuutta kuluttajamainonnan ja viestinnän välityksellä, mitä ahkerammin yhdessä käytämme sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia, sitä laajemmalle leviää tämä talkooaate ja sitä vahvemmin voimme vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Mikään ei muutu, elleivät arvot ja asenteet ensin muutu.

Olemme molemmat tärkeällä asialla. Avainlippumerkkiä on käytetty lähes viisikymmentä vuotta. Sen vaikutus työllisyyden kehittymiseen on välillistä. Kun tuote on valmistettu kotimaassa ja sen kotimaisuusaste on riittävän suuri, voimme todeta sen hankinnan vaikuttavan työllisyyden kehittymiseen positiivisesti.

Suomitalkoissa pyrimme suoraviivaiseen ja välittömään vaikutukseen. Talkoopisteessä asioimisella on välitön vaikutus sen mahdollisuuksiin kasvaa ja palkata uusia työntekijöitä. Mitä useammin syömme suosikkiravintolassamme, mitä useammin käymme kampaajalla tai kauneushoitajalla, mitä enemmän korjaamme ja kohennamme kotiamme tutun remonttifirman avulla, mitä useammin ostamme naapurileipomon tuotteita tai nautimme kahvit lempipaikassamme, sitä varmemmin nämä yritykset kasvavat ja palkkaavat uusia työntekijöitä.

Ihmiset tekevät ostopäätöksiä useimmiten varsin epärationaalisin perustein. Tunne ohjaa toimintaamme. Talkooemäntämme Kirsti Paakkasen sanoin: ”Ostamme niitä tuotteita ja palveluja, joita rakastamme niiltä yrityksiltä, joita arvostamme.” Talkooyritykset osoittavat toiminnallaan vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä, jonka kuluttajat varmasti valintoja tehdessään huomioivat.

Suomitalkoisiin voivat osallistua kaikki. Pienelläkin ostolla on merkitystä. Pienistä teoista syntyy suuri yhteisvaikutus. Osallistuminen ja vaikuttaminen on talkoohengen osoitus, joka ei riipu oston suuruudesta.

Pienten yritysten osallistuminen

Koronakriisi on iskenyt pahimmin pienimpiin yrityksiin ja tietyille toimialoille. Lisäksi pienempien yrityksien mahdollisuudet maksaa osallistumisestaan ovat muutenkin heikommat. Talkoissa kaikki tekevät osansa ja pienempien yrityksien tärkeänä tehtävänä on levittää sanaa kampanjasta.

Olemme lähettäneet pienimmille ja pahimmin koronakriisistä kärsineille 120 000 yritykselle suorapostin, jossa on kutsu kampanjaan ja osallistujatunnus tarroina.

Osallistujatunnuksella pienemmät yritykset osoittavat olevansa mukana Suomitalkoissa. Kuluttajat ja toiset yritykset tunnistavat osallistujatunnuksista Suomitalkoisiin osallistuvat yritykset ja voivat suunnata ostojaan näihin yrityksiin

Pienimmät yritykset voivat myös maksutta lisätä tietonsa Talkoohakemistoon ja käyttää vapaasti Talkoomateriaaleja.

Muut yritykset osallistuvat ostamalla Talkoopaketin. Nekin saavat käyttöönsä Talkoomateriaalit, Talkoohakemiston ja kampanjan mittavan näkyvyyden.

Pienimmät yritykset hyötyvät kampanjan mittavasta näkyvyydestä eri medioissa. Suomitalkoot-kampanja näkyy vuoden 2021 aikana ainakin sanomalehdissä, ulkomainonnassa ja verkkomedioissa. Mediapanostuksen arvo on jopa miljoonia euroja.

Käyttämällä osallistujatunnuksia esimerkiksi myymälöissään, ajoneuvoissaan, verkkosivustoillaan ja sosiaalisessa mediassa, pienimmät yritykset osoittavat olevansa mukana kampanjassa. Kuluttajat ja toiset yritykset tunnistavat osallistujatunnuksista Suomitalkoisiin osallistuvat yritykset ja voivat suunnata ostojaan näihin yrityksiin.

Suomitalkoisiin osallistuvat yritykset auttavat itseään ja toisiaan. Koronakriisin aiheuttamasta notkahduksesta selvitään yhdessä ja yhteistyöllä.